Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Datum účinnosti: 1.1.2020

 

Šárka Králíčková (dále jen „nás“, „my“ nebo „náš“) provozuje web https://www.spickovakomunikace.cz. (dále jen „služba“).

 

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, když používáte naši Službu, a o možnostech, které jste s těmito údaji spojili.

 

Vaše údaje používáme k poskytování a vylepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů definováno jinak, mají pojmy použité v těchto zásadách ochrany soukromí stejný význam jako v našich podmínkách, které jsou přístupné z https://www.spickovakomunikace.cz

Definice

 

Servis

Služba je web https://www.spickovakomunikace.cz  provozovaný společností Šárka Králíčková

 

Osobní data

Osobní údaje znamenají údaje o žijícím jednotlivci, kterého lze identifikovat z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací, které máme v držení nebo je pravděpodobné, že se do našeho vlastnictví dostanou).

 

Údaje o použití

Údaje o používání jsou data shromážděná automaticky buď generovaná použitím Služby nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).

 

Soubory cookies

Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení (počítači nebo mobilním zařízení).

 

Správce údajů

Správcem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která (samostatně nebo společně nebo společně s jinými osobami) určuje účely, pro které a jakým způsobem jsou nebo mají být zpracovávány jakékoli osobní údaje.

 

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem vašich osobních údajů.

 

Zpracovatelé dat (nebo poskytovatelé služeb)

Zpracovatelem dat (nebo poskytovatelem služeb) se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem správce údajů.

Můžeme využívat služby různých poskytovatelů služeb, abychom mohli vaše údaje zpracovávat efektivněji.

 

Subjekt údajů (nebo uživatel)

Subjekt údajů je každý žijící jedinec, který používá naši Službu a je subjektem osobních údajů.

Shromažďování a používání informací

 

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a vylepšovat naši službu.

Druhy shromážděných údajů

 

Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, pomocí kterých vás můžeme kontaktovat nebo identifikovat („osobní údaje“). Osobní identifikační údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Soubory cookie a údaje o používání

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s informačními zpravodaji, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit z přijímání jakékoli nebo všech těchto sdělení od nás pomocí odkazu na odhlášení nebo pokynů uvedených v jakémkoli e-mailu, který pošleme, nebo kontaktováním nás.

 

Údaje o použití

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je ke Službě přistupováno a používáno („Údaje o používání“). Tato data o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečný identifikátory zařízení a další diagnostická data.

 

Údaje o poloze

Můžeme použít a uložit informace o vaší poloze, pokud nám k tomu dáte souhlas („Údaje o poloze“). Tyto údaje používáme k poskytování funkcí naší služby, ke zlepšování a přizpůsobování naší služby.

Když používáte naši Službu, můžete kdykoli povolit nebo zakázat služby určování polohy prostřednictvím nastavení vašeho zařízení.

 

Používání údajů

 

Šárka Králíčková používá shromážděná data k různým účelům:

 • Poskytovat a udržovat naši Službu
 • Abychom vás informovali o změnách v naší službě
 • Umožnit vám účast na interaktivních funkcích naší služby, pokud se tak rozhodnete
 • Poskytovat zákaznickou podporu
 • Shromažďovat analýzy nebo cenné informace, abychom mohli vylepšit naši Službu
 • Monitorovat používání naší Služby
 • Zjišťovat, předcházet a řešit technické problémy
 • Poskytovat vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo o které jste se informovali, pokud jste se nerozhodli tyto informace nedostávat

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Pokud jste z Evropského hospodářského prostoru (EHP), právní základ společnosti Šárka Králíčková a ASPINTOA s.r.o. pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů závisí na osobních údajích, které shromažďujeme, a konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme.

 

Společnost Šárka Králíčková a ASPINTOA s.r.o. může zpracovávat vaše osobní údaje, protože:

 • Musíme s vámi uzavřít smlouvu
 • Dali jste nám k tomu povolení
 • Zpracování je v našem oprávněném zájmu a není přepsáno vašimi právy
 • Dodržovat zákon

Uchovávání údajů

 

Šárka Králíčková uchová vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

 

Šárka Králíčková také uchová údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tato data používána k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší Služby, nebo pokud jsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat po delší dobu.

Přenos údajů

 

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny do počítačů umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci a mohou být na nich udržovány, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

 

Pokud se nacházíte mimo Českou republiku a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně osobních údajů, přenášíme do České republiky a zpracováváme je tam.

 

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

 

Šárka Králíčková přijme veškerá opatření, která jsou přiměřeně nezbytná k zajištění toho, aby se s vašimi údaji zacházelo bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo do země, pokud neexistují odpovídající kontroly včetně zabezpečení vašich osobních údajů a dalších osobních údajů.

Zveřejnění údajů

 

Obchodní transakce

Pokud je společnost Šárka Králíčková zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje přeneseny. Před přenosem vašich osobních údajů a poté, co se na ně vztahují jiné zásady ochrany osobních údajů, vás upozorníme.

 

Zveřejnění údajů za účelem vymáhání práva

Za určitých okolností může být Šárka Králíčková povinna zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. Soud nebo vládní agentura).

 

Právní požadavky

Společnost Šárka Králíčková může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že je nezbytná taková opatření, aby:

 • Plnit zákonnou povinnost
 • Chránit a bránit práva nebo majetek Šárky Králíčkové
 • Předcházet nebo vyšetřovat možné provinění v souvislosti se Službou
 • Chránit osobní bezpečnost uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • Chránit před zákonnou odpovědností

 

Zabezpečení údajů

 

Zabezpečení vašich dat je pro nás důležité, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Vaše práva na ochranu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Cílem společnosti Šárka Králíčková je podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, upravit, vymazat nebo omezit použití vašich osobních údajů.

 

Pokud si přejete být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a chcete-li je odstranit z našich systémů, kontaktujte nás.

 

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

Právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás máme. Kdykoli je to možné, můžete přistupovat ke svým osobním údajům, aktualizovat je nebo požadovat jejich odstranění přímo v části nastavení účtu. Pokud nemůžete tyto akce provádět sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli.

 

Právo na opravu. Máte právo na opravu svých údajů, pokud jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné.

 

Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.

 

Právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů. Máte právo na to, abyste dostali kopii informací, které o vás máme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.

 

Právo odvolat souhlas. Máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud se společnost Šárka Králíčková spoléhala na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

 

Než odpovíme na tyto žádosti, můžeme vás požádat o ověření vaší identity.

 

Máte právo stěžovat si u Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního úřadu pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Poskytovatelé služeb

 

Můžeme zaměstnat společnosti a jednotlivce třetích stran, abychom usnadnili naši Službu („Poskytovatelé služeb“), poskytovali Službu naším jménem, ​​poskytovali služby související se Službami nebo nám pomáhali analyzovat, jak je naše Služba využívána.

 

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani nepoužívat k žádným jiným účelům.

Analytics

 

Můžeme používat poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze používání naší služby.

 

Google Analytics

Google Analytics je služba webové analýzy nabízená společností Google, která sleduje a hlásí provoz na webu. Google používá shromážděné údaje ke sledování a monitorování používání naší Služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může použít shromážděná data pro kontextualizaci a přizpůsobení reklam vlastní reklamní sítě.

 

Instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics se můžete odhlásit ze zpřístupnění své aktivity ve Službě službě Google Analytics. Doplněk brání JavaScriptům Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) ve sdílení informací o aktivitě návštěv se službou Google Analytics.

 

Další informace o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce Podmínky ochrany osobních údajů Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Odkazy na jiné stránky

 

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si pročetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

 

Nemáme žádnou kontrolu a nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Ochrana osobních údajů dětí

 

Naše služba neoslovuje nikoho mladšího 18 let („Děti“).

 

Vědomě neshromažďujeme údaje umožňující zjištění totožnosti od osoby mladší 18 let. Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem a jste si vědomi toho, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

 

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

 

Než změna vstoupí v platnost, dáme vám vědět e-mailem nebo prominentním oznámením o naší službě a aktualizujeme „datum účinnosti“ v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Doporučujeme tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, zda neobsahují jakékoli změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:

 • E-mailem: info@spickovakomunikace.cz
 • Telefonním číslem: + 420 728 926 399
 • Poštou: Dlouhá Louka 9, Lípa nad Orlicí 517 21