7 způsobů komunikace pro sehraný tým

7 způsobů komunikace pro sehraný tým

Víte, že existuje 7 způsobů komunikace? Sally Hogshead je objevila při patentovaném výzkumu a vytvořila z nich systém Fascinate®, kterým již prošlo přes jeden milión lídrů po celém světě. 

Díky těmto sedmi způsobům komunikace umíme lépe identifikovat naši největší hodnotu a komunikovat ji lidem i klientům okolo nás. Díky systému umíme postavit dobře sehrané týmy, identifikovat to nejlepší v našich lidech a zařadit ho i jako každodenní součást firemní kultury při pohovorech, náboru nových lidí, ale i při brandingu naší osobní značky a popisu našich produktů.

Jaké to jsou? Inovace, vášeň, síla, prestiž, důvěra, tajuplnost a ostražitost. Tedy jinými slovy komunikace pomocí kreativity, vztahů, sebejistota, vysokých standardů, stability a důslednosti. Chápete to? Dovedete si představit, jak asi funguje tým, který se skládá ze 7 členů a všichni komunikují pomocí inovace? Wow! To je nápadů, kreativity, plánů do budoucnosti! Ale taky není nic hotovo, dotaženo do konce, detailně sepsán postup pro šéfa nebo pro předání nápadů dalšímu týmu. Proč? Protože tým není sestaven vyváženě.

Ano, kreativci a inovátoři jsou skvělou vzpruhou pro tým a díky nim se věci neustále hýbou kupředu. Je to jejich přirozenost, jsou ve flow, tvoří a pracují a mají opravdu skvělé nápady. Pokud ale mají sednout a propracovat to do detailu, trápí se. Vypadnou ze svého flow, musí přepnout do detailu a to jim dělá potíže. Ano, samozřejmě, že to dokážou. Ale jsou vyčerpaní, bere jim to energii a dělat to takto půl roku, odejdou z práce úplně hotoví.

Jaké je řešení? Smíchejte je! Přidejte k nim do týmu lidi s důsledností a stabilitou a uvidíte zázraky. To jsou toiž ti lidé, kteří se vyžívají v detailech, v rutinní práci a jsou šťastní, když po nich šéf nechce nic nového vymýšlet. Odvedou svou práci na výbornou a odchází domů plní energie po dobře odvedené práci.

Už vám svitlo? A to je jen jedna část. Další level je pak rozpoznat svoje klienty. Slyšet ta slova mezi řádky, umět naslouchat. Pokládat otevřené otázky a když potom identifikujete, koho máte přes sebou, vytáhnete svoje „zbraně“ právě pro ně. 

Sally udělala skvělou práci a já jsem opravdu hrdá, že jsem jedním ze 122 certifikovaných konzultantů Fascinate®. Její práce mě změnila život, ale o tom zase někdy jindy. nyní je důležité pochopit, jaký nástroj pro lepší komunikaci a spolupráci tu máme. A kdo by nechtěl umět správnými slovy popsat svou nejvyšší hodnotu. Já vím, že osobnostních testů a profilů už jste dělali spousty. Ale to jsou testy postavené na psychologii. Jaký jste člověk. Jaký jste uvnitř. Jak se sebou pracovat a porozumět si. Fascinate® ale stojí na opačné straně. Je postavený na brandingu, ne na psychologii a ukáže vám vaši největší hodnotu, abyste ji uměli správnými slovy popsat a poté prodat. A to přece každý chceme. Být v souladu sám se sebou a umět komunikovat světu svojí jedinečnost.